سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیروس شاکری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور یاسوج،
عنایت اله یزدان پناه – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور یاسوج،
حمیدرضا اولیایی – استادیار دانشگاه یاسوج

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی تناسب اراضی تحت کشت محصولات عمده منطقه برای بهبود مدیریت منابع خاک و آب وهمچنین پیش بینی رفتار واحدهای خاک (واحدهای نقشه ) در مقابل مدیریت و بهره برداری های خاص بود . منطقه مطالعه شده به مساحت حدود هزار هکتار در ۴۰ کیلومتری مرکز شهرستان بهمئی (استان کهگیلویه و بویراحمد ) قرار دارد. برای انجام این تحقیق، ابتدا نقشه خاکشناسی منطقه تهیه شد . پس از تهیه نقشه خاکشناسی به عنوان نقشه پایه، عملیات طبقه بندی تناسب اراضی برای محصولات انتخابی منطقه به روش محدودیت ساده و بر مبنای اصول ارائه شده در راهنمای فائو و جدول نیازهای اقلیمی و خاک محصولات که توسط سایز و همکاران ارائه شده است، انجام شد . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در منطقه مطالعه شده، محدودیت عمده ای برای تولید این دو محصول وجود ندارد . انتخاب واریته های مناسب گندم و جو که مقاومت بیشتری نسبت به عوامل محدود کننده دارند و همچنین واریته هایی که دوره رشد کوتاه تری داشته و در محدوده دوره رشد منطقه قرار می گیرند باعث افزایش محصول و در نتیجه به بود مدیریت منابع آب و خاک در منطقه خواهد شد