سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیت الله محمودی – کارشناس ارشد منابع طبیعی
افشین دانه کار – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

ارزیابی تقاضای تفرجی یکی از معیارهای مهم در انتخاب، طرح ریزی و طراحی مناطق تفرجی است که باعث بهره روی تفرجی درمناطق دارای پتانسیل گردشگری است. در این مطالعه چگونگی الگوها و رفتارهای تفرجی مراجعه کنندگان به تالاب زریوار واقع در شهرستان مریوان در استان کردستان با استفاده از بررسی و تحلیل فاکتورهای تقاضای تفرجی در مناطق طبیعی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی مبدأ و مدت زمان مسافرت مراجعه کنندگان به تالاب زریوار نشان داد شعاع بازدیدکنندگان این تالاب بسیار وسیع و حتی به خارج از مرز های کشور نیز می رسد. مطابق این بررسی ۵۸ درصد مراجعه کننذگان به منطقه خارج از استان کردستان می باشد و ۱۰ درصد آنها بیش از ۴۰۰ کیلومتر مسافت را برای رسیدن به تالاب طی کردند. بررسی تعداد دفعات مراجعه افراد پرسش شونده نشان داد، مراجعه به شکل سالی یکبار بیشترین الگوی مراجعه بازدیدکنندگان به منطقه است. الگوی اجتماعی اکثر مراجعه گردشگران به منطقه بصورت تک خانواده و چند خانواده است، بررسی نوع فعالیت های تفریحی و تفرجی مورد علاقه گردشگران نشان داد، تالاب زریوار پتانسیل مقدماتی برنامه ریزی گردشگری طبیعی آبی را برای پر کردن اوقات فراغت مراجعه کنندگان به علت برخورداری ازمنابع تفرجی پر تقاضا چون آب و جنگل، دارا می باشد. مراجعه کنندگان به منطقه درختان سایه دار، پهن برگان به ویژه درختان بلوط و در درجه بعد مخلوط پهن برگان و سوزنی برگان را به عنوان انواع درختان مورد علاقه انتخاب کردند. برای اصلاح شیوه مدیریتی و اجرای موفق برنامه های نگهداری و توسعه تفرجی تالاب زریوار به کارگیری الگوه های رفتاری تفرجی گردشگران می بایست مورد توجه قرار گیرد