سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مینو نافع – کارشناس اداره کل محیط زیست همدان
مرضیه هاشمی – کارشناس اداره کل محیط زیست همدان
فرشته قادری – کارشناس اداره کل محیط زیست همدان
مهدی ریاحی خرم – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

مدیریت کیفیت منابع آب یک موضوع مهم و سرنوشت ساز در دهه های اخیر بوده است. رودخانه عباس آباد یکی از سرشاخه- های رودخانه سیمینه رود است که از بخش جنوب شرقی ارتفاعات الوند سرچشمه می گیرد و بخش وسیعی از نیاز آبی منطقه را تأمین می کند. در این تحقیق کیفیت آب رودخانه عباس آباد شامل نیترات، فسفات، PH , COD ,BOD5 , هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، سختی کل، مواد معلق، مواد محلول و دما، از طریق چهار ایستگاه نمونه برداری، در طی دو سال و به صورت ماهیانه تعیین مقدار گردید. نتایج این تحقیق به صورت فصلی و با استفاده از جدول و گراف های آماری ارائه گردیده است. بر اساس این نتایج بسیاری از پارامتر های اندازه گیری شده از قبیل BOD و COD در ایستگاه شماره یک بسیار ناچیز بود.با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق، کیفیت آب این رودخانه در ایستگاه چهارم با استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست همخوانی ندارد و بر همین اساس استفاده از این آب برای فعالیت های کشاوری توصیه نمیشود.