سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
امیرحسین صادق پور – مربی، دانشگاه کاشان؛ دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

برای احداث هسته و پتوی رسی در سد های خاکی و همچنین لایه نفوذناپذیر کف مکان های دفن زباله، خاک رس ریز دانه با نفوذپذیری بسیارکم مورد نیاز می باشد. در صورتی که در نزدیکی محل برخی از این پروژه ها منابع قرضه مناسب برای چنین منظوری وجود نداشته باشد اصلاح خاک ریزدانه آن منطقه برای تهیه مصالح با خواص مطلوب از طریق افزودن بنتونیت به عنوان یکی از راهکارهای اقتصادی مد نظر قرار می گیرد. مخلوط کردن بنتونیت با خاک رس اگر چه با هدف کاهش نفوذپذیری خاک رس انجام می گیرد، اما بر سایر پارامتر های رفتاری مخلوط نیز تأثیر میگذارد و ممکن است باعث ایجاد اثرات نامطلوب گردد. در این تحقیق خصوصیات مخلوط بنتونیت با نمونه های خاک رسی با طبقه بندیCL مطالعه شده و تغییرات پارامتر های رفتاری مخلوط مذکور با تغییر درصد بنتونیت و همچنین مشخصات خاک رس پایه مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل حاکی از تغییر قابل توجه پارامتر های رفتاری مخلوط با تغییر درصد بنتونیت آن بوده و همچنین اثر نوع بنتونیت مصرفی نیز بر برخی از پارامتر ها مورد بررسی قرار گرفته است