سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رحمت مدندوست – استادیار دانشگاه گیلان رشت
ملک محمد رنجبرتکلیمی –
جاوید ملک دوست – دانشجوی کارشناس یارشد سازه

چکیده:

استفاده از بتن خودتراکم می تواند دغدغه ی جایگیری بتن درمقاطع با ارماتورگذاری انبوه و یا مناطق غیرقابل دسترس برای عمل تراکم را بر طرف نماید اما به دلیل ماهیت جریان پذیری آن می بایست اطمینان از پایداری این نوع بتن حاصل شود این موضوع دراعضای سازه عمیق که بتن پتانسیل جداشدگی و آب انداختگی بیشتری از خود نشان میدهد و میتواند منجر به نقص های سازه ای شود اهمیت دوچندان می یابد یکی از مهمترین خصوصیات مکانیکی بتن شاخصه مقاومت فشاری آن است هدف ازاین تحقیق ارزیاب یتغییرات مقاومت بتن خودتراکم حاوی زئولیت دردیوار بتنی با مقیاس واقعی می باشد دیوار مورد مطالعه به ارتفاع و پهنای ۲ متر و به ضخامت ۲۰سانتیمتر ساخته شده نسبت اب به موادسیمانی ۰/۳۹ انتخاب شده است یکی ازاجزای تشکیل دهنده بتن خودتراکم موادپرکننده می باشد دراین تحقیق اززئولیت که بعنوان یک پوزولان و ماده پرکننده جدید در تکنولوژی بتن مطرح می باشد به عنوان جایگزین بخشی از سیمان استفاده شده است بدین منظور طرح اختلاط بهینه بدست آ مده و درساخت دیوار از آن استفاده شده است .