سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرحناز عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی
حسین محمدزاده – استادیار
مهدی عبدالهی منصورخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی

چکیده:

امروزه درنتیجه فعالیت های انسانی منابع آب های زیرزمینی درمعرض خطر آلودگی قرارگرفته و حفاظت کیفی این منابع ملی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد یکی از راه های مناسبی برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی بررسی تغییرات مکانی کیفیت آبهای زیرزمینی و مدیریت بهره برداری از منابع آب و کاربری اراضی است دراین مقاله تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت امامزاده جعفر گچساران واقع در ناحیه گرمسیری و خشک جنوب استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر شرب به کمک شاخص کیفی GWQI مورد ارزیابی قرارگرفته است نقشه پهنه بندی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی به کمک این شاخص از تلفیق ۱۰ پارامتر TH ,TDS ,EC ,pH و – ,Cl- , Mg2+,Na NO3 SO4 -2 موثر برکیفیت آب زیرزمینی تهیه شده است و با روش دیاگرام شولر مقایسهشده است. نقشه پهنه بندی کیفی دشت امام زاده جعفربراساس شاخص GWQI گویای این است که حدود ۱/۶ و ۸۳/۴ و ۱۲/۱ درصد از سفره آب زیرزمینی مورد مطالعه بترتیب دارای کیفیتی عالی خوب و بد میب اشد بطور کلی کیفیت آب زیرزمینی دراکثر نقاط دشت خوب ودر بخشها ی شمال غربی دشت به دلیل بالا بودن غلظت پارامترهای بد تا خیلی بد می باشد. دررده بندی نمونه ها به روش شولر نمونه ها در رده های نامناسب تا خوب قرار میگیرند.