سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

یوسف تقی پوریان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و عضو مرکز پژوهشهای صنعتی آوند
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور
مهدی مران جوری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و عضو مرکز پژوهشهای صنعتی آوند

چکیده:

علیرغم تحقیقات زیادی که در زمینه اخلاق در حسابداری طی سالیان اخیر انجام شده است، دو مشکل عمده در این زمینه باقی مانده است. اول اینکه ابزار اندازه گیری که بتواند به درستی رفتار را در یک چارچوب تئوریک تصمیم گیری اخلاقی پیش بینی کند، مورد نیاز است و دوم، گسترش راهی برای توسعه ابزار اندازه گیری متناسب و کاربردی در سایر فرهنگ ها و کشورها از اهمیت بسزایی برخوردار است.