سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
بهزاد سلیمانی نیسیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی کامپیوتر
حورا احمدی – دانشجوی کارشناسی گروه علمی مهندسی کامپیوتر
مژده بهادرپور – دانشگاه پیام نور

چکیده:

بیشتر سیستمهای خبره ترکیبی از ترکیب سیستمهای خبره برمبنای قوانین خاص با شبکه های عصبی شکل میگیرند علت اصلی این ترکیب مکمل بودن آنها با یکدیگر می باشد بطوریکه ترکیب آنها باعث میشود تا نقاط ضعف هریک به وسیله دیگری پوشانده شود نکته مهم نحوه ترکیب و روشهای مختلف موجود برای آن و همچنین ارتباط سیستمهای خبره و شبکه عصبیدریک سیستم مرکب می باشد دربرخی از ترکیبات بیشتر از توانایی سیستمهای خبره استفاده می شود و از شبکه های عصبی به عنوان یک سیستم فرعی استفاده می گردد و برخی دیگر ترکیب معکوس به کارگرفته می شود نکته مهم دیگر نحوه تعامل و ارتباط آنها با یکدیگر است که میت واند بصورت مستقیم یا غیرمستقیم انجام شده و نتیجه سیستم را تحت کنترل بگیرد درهمین ارتباط سه نوع سیستم خبره مرکب مشهورNClips,RBF,MACIE وجود دارد.