سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هومن قلمی – دانشجویان کارشناسی ارشد
سجاد خمیس آبادی –
هومن فرزانه – استادیار، عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

زغال سنگ از مهمترین منابع سوخت های فسیلی بوده و استفاده گسترده از آن برای تامین انرژی الکتریکی ادامه خواهد داشت، به طوری که در حال حاضر ۳۸ % از برق تولیدی در جهان از طریق نیروگاه های زغال سنگ سوز تامین می شود.با توجه به ذخایر بسیار زیاد زغال سنگ در ایران، استفاده از نیروگاه های زغال سوز به منظور تولید توان می تواند مورد توجه و مطالعه بیشتری قرار گیرد. در این پژوهش به کارگیری مجتمع سیکل ترکیبی گازی سازیIGCC) با ظرفیت تولید توان ۶۵۰ مگاوات بر اساس سوخت زغال سنگ معدن طبس مورد بررسی و نتایج حاصل از مدل سازی مورد تحلیل قرار گرفته است. سیستم مورد مطالعه شامل سیستم گازی ساز تحت فرایند وینکلر، سیکل توربین گاز و سیکل بخار می باشد که با استفاده از کد محاسباتی، مدلسازی و بر اساس اقیلیم منطقه طبسشبیه سازی شده است و معادلاتترمودینامیکی حاکم بر سیکل توضیح داده شده است. نتایج بیانگر متوسط بازده خالص سالانه ۵۰ درصد به ازای مصرف متوسط ۵۸ کیلوگرم بر ثانیه زغال سنگ و ۲۰۰ کیلوگرم بر ثانیه آب می باشد. در پایان نمودار جریان انرژی کل سیکلنیروگاه رسم شده است که بیانگر سهم تولید توان هر یک از سیکل های گازی و بخار به ترتیب ۶۳ و ۳۷ درصد میباشد