سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد نیکوی – استادیار گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
آرزو اسماعیل نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

چکیده:

حرکت ماشین آلات چوبکشی بر روی خاکهای مناطق جنگلکاری شده همراه با صدمات زیست محیطی و تخریب خاک می باشد. این مطالعه کوبیدگی خاک ناشی از تردد دو ماشین چوبکشی اسکیدر چرخ لاستیکی و تراکتور کشاورزی را مد نظر قرار داده است. این مطالعه در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی ترکیب دو ماشین ، سه شدت ترافیک (کم، متوسط و شدید) و دو کلاسه تردد ( مسیر چوبکشی و شاهد) انجام گردید. نتایج نشان داد که وزن مخصوص ظاهری خاک مسیر تردد تحت تاثیر فاصله از دپو و نوع ماشین بوده و تفاوت معنی داری بین کوبیدگی خاک مسیر حرکت ماشین آلات و منطقه شاهد وجود دارد. نتایج نهایی نشان داد که میزان کوبیدگی خاک در اثر تردد اسکیدر چرخ لاستیکی بیشتر از تراکتور کشاورزی می باشد. طراحی مسیرهای چوبکشی قبل از خروج چوب آلات و هدایت درختان به سمت مسیرها از تردد بیش از اندازه ماشین آلات در عرصه جنگل جلوگیری و میزان کوبیدگی خاک را کاهش خواهد داد