سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن رستمی مال خلیفه – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، گروه ریاضی، تهران،
ناهید میرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران
نساء محب – دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها یک روش غیر پارامتری است که هدف آن استفاده از روش های علمی به منظور عملکرد واحدها تصمیم گیرنده می باشد. یکی از مباحثی که همواره مورد توجه محققان این علم قرار گرفته بحث تراکم است. مسئله ی تراکم در اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا با توجه به این تراکم در ورودیی اتفاق می افتد و ورودی هم از جنس هزینه است لذا با حذف تراکم هزینه ها کاهش می باید و همین امر منجر به افزایش اهمیت تراکم در اقتصاد شده است. بنابراین شناسایی تراکم و کاهش آن منفعت های زیادی به همراه دارد. روش های زیادی برای محاسبه ی میزان تراکم با استفاده از مدل های DEA توس دانشمندان ارائه شده است. در تمامی این روش هات پیش فرض مثبت بودن تمامی داده ای ورودی و خروجی در نظر گرفته شده است. اما از آنجایی که در برخی مسائل کاربردی با داده های منفی مواجه می شویم بنابراین تراکم در حضور داده های منفی نیز اتفاق می افتد. لذا لازم است که مدلی برای محاسبه راکم در این شرایط معرفی شود. در این مقاله به معرفی روشی برای محاسبه ی تراکم واحدهایی با با داده های منفی پرداخته و نحوه ی عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.