سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فردین جعفرزاده – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، تهران
حسین قاسم زاده مشهدی – شرکت مهندسان مشاور آبگیر، تهران

چکیده:

در ایران سدهای زیادی ساخته شده و یا در حال ساخت هستند که با توجه به مشکلات بوجود آمده برای برخی از آنها علاج بخشی این سدها ضروری هستند. از متداو لترین مشکلات این سدها م یتوان به آبگذری و تراوش از پی و بدنه سد اشاره کردکه یکی از را ههای ارزیابی این موضوع استفاده از نتایج قرائت ابزار دقی قهای منصوبه روی پی و بدنه سد است. بدین منظور سد مهاباد که در سال ۱۳۴۹ روی رودخانه مهاباد ساخته شده و مشکلاتی از نظر آبگذری وترک و تغییر شک لهای بدنه دارد،مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در این مقاله با بررسی همزمان نتایج پیزومترها و نتایج آنالیز عددی تراوش، درصددبررسی موضوع تراوش از پی و بدنه سد برآمد هایم.