سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منیره عرب جعفری – مربی دانشگاه غیرانتفاعی سپاهان
مهران رضایی – استادیار دانشگاه اصفهان
بهمن اجدری – استادیار دانشگاه نورطوبی
فهیمه پارسایی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان

چکیده:

درطول دهه گذشته صنعت گردشگری همچون کسب و کارهای وابسته به اطلاعاتبه شدت تحت تاثیر تغییرات سریع تکنولوژی به ویژه اینترنت قرارگرفته است یکی از نتایج مهم این تغییرات تغییردر رفتارگردشگران می باشد بنابراین چالش شناسایی جذب و نگهداری مشتریان در بازارهای آنلاین و همچنین موضوع فهم ادراک مشتریان یک فاکتور حیاتی موفقیت محسوب می شود این پژوهش مدل پذیرش تکنولوژی TAM و مدل تایید انتظارات ECM را ترکیب می کند تا یک مدل نظری جهت تفسیر و پیش بینی تداوم گرایش گردشگران از گردشگری الکترونیکی ارایه کند نتایج مبنی بر ۲۵۲ پرسشنامه ن شان میدهد که رضایت و به دنبال آن نگرش بیشترین تاثیر را برتداوم گرایش دارنددراین تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساخت یافته جهت تست ارتباط فرض ها و شناسایی عوامل موثر برتداوم گرایش به گردشگری الکترونیکی استفاده می شود.