سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا غیاثی – عضو هیئت علمی پردیس فنی دانشگاه تهران
میلاد شعبانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
احسان صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

درمقاله حاضر با استفاده از داده های هیدرولیکی حاصل از مدلسازی عددی شبکه عصبی مصنوعی آماری برای تخمین پروفیل سرعت درمحدوده مصب یک رودخانه مطالعاتی توسعه یافته و مورد ارزیابی قرارگرفته است تخمین مقادیر سرعت جریان در آبراهه ها با روشهای سریع و دقت مناسب برای اهداف مختلفی مانند برآورد مشخصات سیل و طراحی سازه های آبی ازجمله مهمترین مباحث مهندسی هیدرولیک رودخانه می باشد تاکنون مدلهای ریاضی گوناگونی برمبنای روابط تئوری و تجربی حاکم براین منظور ایجاد و توسعه داده شده اند درتحقیق حاضر سعی شده با بهره گیری از شبکه عصبی مصنوعی امکان تخمین و برآورد پارامترهای درجریان دو بعدی بررسی گردد نتایج مدلسازی هوشمند نشان میدهند همبستگی مناسبی میان اطلاعات اولیه و نتایج مدلسازی هوشمند وجود دارد و این شیوه می تواند مبنای اولیه مناسبی برای تخمین عمومی پارامترها بشمار آید.