سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمزه میرحاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون گروه ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه
مهدی خجسته پور –
محمدحسین عباسپورفرد –
سیدمحمد مهدوی شهری –

چکیده:

اهمیت حفاظت از محیط زیست در جوامع امروزی امری است بدیهی، بنابراین اقدام و اجرای هرگونه برنامه نیاز به دانش کافی و شناخت لازم از محیط زیست دارد. یکی از راه‌های حفظ منابع طبیعی و دست یافتن به توسعه پایدار و به ویژه کشاورزی پایدار، ارزیابی زیست محیطی فرایند تولید محصولات کشاورزی می‌باشد. روش ارزیابی چرخه حیات یک روش مورد قبول برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سراسر چرخه حیات یک محصول می‌باشد. در این مطالعه، از روش ارزیابی چرخه حیات برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تخلیه منابع فسیلی و تخلیه منابع آبی محصول چغندر قند در استان خراسان جنوبی و شرکت سهامی زراعی خضری بهره گرفته شد. اطلاعات به روش مصاحبه با زارعین و مهندسان شرکت سهامی زراعی خضری جمع آوری شد. داده‌های بدست آمده، مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گرفت و نتایج ارزیابی نشان داد که اثر تخلیه منابع آبی بیشتر از اثر تخلیه منابع فسیلی دارای پتانسیل آسیب به محیط زیست می‌باشد و شاخص نهایی زیست محیطی ۰/۰۷ و ۰/۰۲ به ترتیب برای تخلیه منابع آبی و تخلیه منابع فسیلی بدست آمد.