سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمیه سیف برقی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردب
رسول اصغری زکریا – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین مصطفایی – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی اردبیل.
فریبرز پیغامی –

چکیده:

این آزمایش به منظور شناسایی ژنوتیپ های عدس متحمل به تنش گرمای آخر فصل، در سال ۱۳۸۸ در ایستگاه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اردبیل واقع در منطقه حسن باروق اجرا شد. که در آن نه ژنوتیپ عدس در شرایط بدون تنش و تنش گرمایی در قالب کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس شاخص تحمل به گرما STI در صفت عملکرد در واحد سطح، ژنوتی پهای بومی خلخال، بومی قزوین، بومی اردبیل، B316 و B305 در محیط تنش و ژنوتیپ های B4400 و B301 فقط در محیط بدون تنش عملکرد بالایی داشتند