سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محسن شریفی شایگان – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
پریسا حیاتی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
حمید صادقی – عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد جهرم
مختار ذلفی باوریانی – رئیس بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشه

چکیده:

این مطالعه جهت ارزیابی تحمل چهار رقم (P.S calj N3 و PoP Sunseed 6189 و Sj12) گوجه فرنگی زیر کشت عمده جنوب کشور در شرایط تنش شوری در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار و ۴ رقم به مورد اجرا گذاشته شد. فاکتور مورد مطالعه در چهار سطح شوری ، مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که با بالا رفتن میزان شوری از صفر (شاهد ) به ۱۵۰mmol/L آب آبیاری سبب کاهش وزن خشک شاخساره ، وزن خشک ریشه ، ارتفاع ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ ، تعداد گل ، تعداد میوه ، کلروفیل برگ ، طول و قطر میوه در هر چهار رقم گردید. با افزایش شوری موجب افزایش مواد جامد محلول (TSS) در میوه در هر چهار رقم گردید. که کمترین درصدکاهش عمکرد، وزن خشک ریشه، ارتفاع ساقه، کلروفیل، طول میوه، قطر میوه، وزن میوه در رقم Sunseed 6189 مشاهده شد و همچنین کمترین در صد کاهش وزن خشک شاخساره، قطر ساقه، تعداد گل، تعداد برگ، تعداد میوه و موادجامد محلول در میوه در رقم Sj12 مشاهده شد. که با بررسی این نتایج رقم Sunseed 6189 مقاومترین نسبت به سه رقم دیگر در مناطق شور در مقایسه با سایر ارقام مشخص شد.