سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهناز عاشوری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
محمد رضایی –
غلامرضا خلیل زاده –
رقیه رضوی –

چکیده:

به منظور شناسایی لاینهای متحمل به خشکی این مطالعه برروی تعداد ۱۹ لاین امیدبخش تحت شرایط محیطی آبیاری معمولی محدودیت آبی شامل تنش آبی بعد ازمرحله گرده افشانی تا رسیدن دردو آزمایش جداگانه بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد ابعادکرت ها ۱/۲×۳ متر مربع بود در این تحقیق کلا از ۵ شاخص آماری برای ارزیابی مقاومت به خشکی ژنوتیپ ها شامل شاخص تحمل به تنش فرناندزSTI شاخص باروری عملکرد متوسط MP شاخص حساسیت به تنش sSI یا شاخص فیشر و مائورر شاخص تحمل به روسیل هیلمن Tol و شاخص متوسط عملکرد هندسی GMP استفاده شد. بررسی نتایج بدست آمده نشان داد که لاین شماره ۱۲ در هر دو شرایط مطلوب و تنش دارای عملکرد بالاتری هستند و لاین شماره بالا حساسترین رقم نسبت به خشکی و لاین شماره ۶ متحمل ترین لاین نسبت به خشکی است.