سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا بازگیر – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واح
بهزاد سرخی لله لو – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج- موسسه تحقیقات
شهرام نخجوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجردبروجرد- دانشگاه آزاد اسل

چکیده:

به منظور ارزیابی اثرات تنش خشکی انتهای فصل بر ۲۰ لاین های پیشرفته جو، آزمایشی در واحدبه نژادی۱۳۸۷ انجام پذیرفت. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل – مؤسسه اصلاح و تهیه نهال وبذر کرج طی سال زراعی ۸۸تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آبیاری نرمال و تنش خشکی انتهای فصل انجام گردید. برای ارزیابی واکنش لاین ها نسبت به تنش از شاخص های حساسیت به تنش، تحمل، بهره وری متوسط، تحمل به تنش، میانگین هندسی بهره وری و میانگین هارمونیک استفاده گردید. نتایج بررسی نشان داد که ژنوتیپ های ۷و ۸ در شرایط آبیاری نرمال وژنوتیپ ۹ در شرایط تنش خشکی دارای عملکرد بالاتری می باشند. در بین ژنوتیپ های جو، لاین های ۶ و ۱۴ دارای تحمل بالاتری نسبت به بقیه بودند. در بین شاخص های مورد مطالعه STI و GMP،MP با عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی و آبیاری نرمال همبستگی مثبت و بالایی داشتند و به عنوان مناسب ترین شاخص ها برای تفکیک وشناسایی ژنوتیپ های حساس و مقاوم توصیه می شوند.