سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی نقی پور – دانشیار دانشکده مهندسیعمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد واثقی امیری – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سعید ربانی فر – کارشناس ارشد زلزله
وحید واحدیان – کارشناس ارشد زلزله

چکیده:

خسارات فراوان ناشی از زلزله بم بحث طراحی لرزه ای سازه را در نظر مهندسین طراح پررنگ تر و گرایش به استفاده از شیوه های طراحی عملکردی را فزونی بخشید در همین راستا نشریه ای تحت عنوان بهسازی لرزه ای سازه های موجود که برگرفته از نشریه فما FEMA 356 است تدوین شد دراین نشریه ۴ شیوه تحلیل به منظور ارزیابی لرزه ای و عملکردی سازه ها ارائه شده است که دراین میان تحلیل استاتیکی غیرخطی به دلیل سهولت کاربرد آن با استقبال بیشتری مواجه است نتایج به دست آمده از این روش تا حد زیادی تابع دو پارامتر تغییر مکان هدف و نوع توزیع بار جانبی در ارتفاع هستنددر همین راستا دراین تحقیق با استفاده از نرم افزار Perform3D سه مدل فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی ویژه به همراه مهاربند ضربدری تحت الگوهای بارگذاری نوع اول و دوم نشریه ۳۶۰ و نیز ASCE41-06 تحلیل شده اند و در ادامه نتایج این شیوه تحلیل با نتایج بدست آمده از تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه شده اند.