سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید ضیاالدینی – کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه سیستان و بلوچستان
فاطمه عابدی نژادمهرآبادی – کارشناسی ارشدمدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه سیستان و بلوچستان
اصغر صرافی زاده – دکتری مدیریت دولتی،دانشیار ومتخصص سیستم های اطلاعاتی،دانشگاه سیستا

چکیده:

رشد سریع فناوری اطلاعات موجب تشدید در رقابت میان سازمانها جهت جذب ،حفظ،نگهداری و رضایت مشتریان گردیده است. هدف این مقاله بررسی میزان تأثیر ابزارها و عوامل موثر بررضایت مندی مشتریان تلفن همراه از خدمات اینترنتی می باشد.برای تحقق این هدف چارچوب نظری مساله تحقیق در قالب این سئوال کهعوامل موثر به چه میزان بر رضایت مشتریان تلفن همراه از خدمات اینترنتی تأثیر گذار هستند؟طراحی شده است . به این منظور، پرسشنامه ای ۳۶ سوالیطراحی شد که سوالات پرسشنامه مربوط به عوامل موثر بررضایت مندی مشتریان تلفن همراه از خدمات اینترنتی که شامل مزیت نسبی، پیچیدگی، سازگاری، مشاهده پذیری، زمینه استفاده وسرگرمی است جامعه آماری این تحقیق تمامی استفاده کنندگان گوشی تلفن همراه (نوکیا، ،سونی اریکسون، سامسونگ و ال جی) در تهران می باشد و داده های به دست آمده با تکنیک همبستگی پیرسون با کمک نرم افزارSPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در پایان مدل وپیشنهاداتی برای بکارگیری عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان تلفن همراه از خدمات اینترنتی ارائه خواهد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر مثبت عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان تلفن همراه از خدمات اینترنتی می باشد.