سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحمید ضیاالحق – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی شاهرود
فرشید جندقی علایی – استادیار دانشکده عمراندانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا احمدی – دانشجوی کارشناس ارشد هیدرولیک

چکیده:

در سالهای اخیر روشهایی جدید برایتحلیل لرزه ای ارزیابی و طراحی مطرحشده است این روشها برپایه جابجایی و عملکرد می باشد روش طراحی لرزه ای رایج سازه ها طراحی براساس نیرو است زلزله های اخیر این روش را که برپایه فاکتورهای اصلاح پاسخ می باشد به چالش کشیده است هدف این مطالعه بررسی عملکرد لرزه ای قاب های بتن مسلح با استفاده از تحلیل بارافزون می باشد یکی از مهمترین نتایج این تحلیل تعیین نمودار بار – تغییر مکان یا منحنی ظرفیت بوده علاوه بر آن این تحلیل یکی از روشهای قدیمی در تعیین ضریب رفتار است دراین مقاله تحلیل بار افزون با استفاده از نرم افزارهای PERFORM3D SAP2000 انجام شده عملکرد لرزه ای و همچنین ضریب رفتار برای سازه های قاب خمشی بتن آرمهمتداول مطالعه شده و نتایج مورد بررسی قرارگرفته اند.