سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن گرامی – استادیار،گروه زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
علی رضائی – کارشناس ارشد زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان
نوید سیاه چلو – دانشجوی دکترای زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

چکیده:

ارزیابی لرزه ای برجهای خنک کننده فلزی با توجه به وزن و ارتفاع زیاد سازه و همچنین نوع کاربری آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق از مهاربند کمانش ناپذیرBRM) به عنوان اعضای قطری ردیف اول برج خنک کننده استفاده شد و اثرات این المانها در برج تحتزلزله ی السنترو مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم شدن اعضاءBRM و جذب انرژی زلزله توسط آن ها، سبب کاهش قابل ملاحظه ی تنش وارد بر اعضای برج شد به قسمی که برای رکورد با بیشینه شتاب ۰/۳g افت در تنش اعضای برج ۲۴ % براورد گردیده و مانع از تسلیم شدن اعضای برج شده است.