سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیدمهدی تشکری هاشمی – استاد گروه علوم کامپیوتر، پژوهشکده حمل و نقل و سیستم های هوشمند دانش
سیدحسین موسوی – کارشناس ارشد تحقیق در عملیات
الناز ایران نژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

مدیریت خطوط یکی از راهکارهای مدیریت ترافیک به منظور استفاده حداکثری از ظرفیت معبر برای انتقال تعداد بیشتری از مسافران با سرعت بالاتر و مطمئن تر می باشد. یکی از استراتژی های مدیریتخطوط، انحصاری نمودن خطوط پرسرنشین می باشد که با رعایت حق تقدم به وسایل نقلیه عمومی و پرسرنشین، گامی به جلو به منظور طراحی تسهیلاتی جهت تشویق به هم پیمایی و بکارگیری حمل و نقلعمومی می باشد. بررسی نحوه عملکرد اتوبوسهای تندرو در بزرگراه های تهران حاکی از عدم استفاده حداکثری از خط ویژه تخصیص یافته به وسایل نقلیه همگانی می باشد. به منظور انتقال تعداد افراد بیشتر بجای انتقال وسیلهبیشتر از امکان تجمیع خطوط اتوبوس تندرو و وسایل نقلیه پرسرنشین می توان بهره گرفت. بدین منظور یکی از بزرگراه های دارای تراکم بالا در ساعات اوج که استانداردهای پیاده سازی خطوط پرسرنشین را دارامی باشد به عنوان طرح پایلوت انتخاب شده و پساز شبیه سازی سناریوهای مختلف، مطلوبترین وضعیت از نظر نوع کاربران مجاز، طول خطوط و تعبیه ایستگاه پیشنهاد شده است.