سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده میرزایی دولت آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا فتوت – استادیاران گروه زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
فرید شکاری –
علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده:

سیلیس(Si ) دربسیاری از گیاهان به صورت جامد ذخیره شده و ذرات سیلیکاتی داخل و خارج سلولی را می سازد . این ذرات فیتولیتهای شیشه ای هستند که در گیاهان تولید می شوند و برای رشد، مقاومت در برابر آسیبهای فیزیکی، آفات، بیماریهای قارچی،تنش های خشکی و سرما ضروری اند. به منظور ارزیابی تجمع نانو ذرات فایتولیت در توده های بومی جو، ۱۸۳۳ توده در قالب طرح اگمنت در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات خیرآباد در سال۸۹ کاشته شد.از۱۸۳۳ توده کاشته شده ۱۰۰ توده با عملکردهای ماکزیمم و مینیمم انتخاب شد و میزان سیلیکون ذخیره شده اندازه گیری شد.نتایج حاصل از تجزیه کلاستر به روش وارد ،۱۰۰ ژنوتیپ ارزیابی شده را در ۵ گروه متفاوت قرار داد. گروه ۳ حاوی ژنوتیپ های با شماره بانک ژن IG36057،IG25778 ، IG21879،IG27907، IG35127 دارای عملکرد و میزان سیلیکون بالایی بودند. گروه ۵ دارای حداقل عملکرد و میزان سیلیکون بود. از ژنوتیپ های متعلق به گروههای فوق می توان در طرح های اصلاحی آینده استفاده کرد.