سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پدرام باسری – کارشناش ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
اسماعیل کشاورزی – کارشناش ارشد عمران- سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
پوریا باسری – دانشجوی کارشناسی عمران- عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان، زرقا

چکیده:

تقویت اعضای بتن آرمه توسط کامپوزیت هایFRP در دهه های اخیر به عنوان روش قابل قبولی شناخته شده است. استفاده از این الیاف پلیمری دراعضای بتن آرمه می تواند تشکیل و گسیختگی ترک ها را به وسیله افزایش مقاومت به تعویق اندازد و در نتیجه باعث بهبود ظرفیت باربری اعضای بتن آرمه گردد. در این بررسی آزمایشگاهی دال های بتن آرمه با استفاده از کامپوزیت های FRP به صورت عمودی در برابر برش منگنه ای تقویت شده و در هر چهار وجه به طور ساده روی تکیه گاه قرار گرفته و توسط یک ستون که در مرکز هر دال قرار داشت، مورد بارگذاری قرار گرفتند نتایج به دست آمده از بارگذاری نمونه ها نشان داد که استفاده از کامپوزیت های FRP به صورت عمودی در تقویت دال های دوطرفه، افزایش ظرفیت باربری را به دنبال دارد.