سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنعلی آقا جانی – استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندارن
هادی درگاهی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه ماز

چکیده:

انتخاب تامین کننده مناسب یکی از اساسی ترین مسائل زنجیره تامین سازمان ها می باشد، در واقع انتخاب تامین کننده مناسب کلید اصلی بدست آوردن کیفیت مطلوب، بجای ، قیمت مناسب سطح لازم حمایتی فنی و سح مطلوب خدمات است. در مقاله حاضر با هدف ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان زنجیره تامین در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جستجو در سایت های اینترنتی شاخص های ارزیابی استخراج و با استفاده از پرسشنامه و نظرات ۱۰ نفر از کارشناسان و خبرگان شرکت مورد مطالعه و مطابق با شرایط محیطی و محاطی صنعت مورد بررسی بومی سازی شدند. یافته های تحقیق حاضر شاخصه های منتخب بومی را در قالب ۱۲ عامل به عنوان شاخصه های ارزیابی دسته بندی می نماید. سپس با استفاده از تکنیک FAHP شاخص های مورد نظر وزن دهی و در نهایت با استفاده از تکنیک FVIKOR نسبت به رتبه بندی تامین کنندگان اقدام می گردد.