سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رامین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق قدرت
علی بدری – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
سیدزین العابدین موسوی – استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
فرانک عبادی سهی – کارشناس برق الکترونیک

چکیده:

باتوجه به نیازروزافزون به منابع انرژی و کاهش منابع فسیلی ضرورت حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا محدودیت های برق رسانی و تامین انرژی نقاط دورازشبکه استفاده از انرژی های نو نظیر بادی خورشیدی زمین گرمایی و بیومس و … می تواندجایگاه ویژها ی داشته باشد دراین مقاله دو سیستم تولید توان هیبریدی جهت تامین انرژی الکتریکی و حرارتی یک ساختمان درمحلی دوراز شبکه انتقال و توزیع مطرح شده و به بررسی بهره گیری هرکدام ازاین سیستم ها و مزایا و معایب آنها پرداخته شده است سیستم هیبریدی اول شامل بیومس باتری و سیستم هیبریدی دوم شامل بیومس فتوولتائیک باتری می باشد بهینه ترین حالت بهره گیری از این سیستم ها را توسط نرم افزار HOMER مورد ارزیابی قرارداده ایم.