سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
پوریا قره بگلو –
بیژن عسکری –

چکیده:

دراین مطالعه حین فرایند آبگیری اسمزی از پیش تیمارهای بلانچینگ بخاری در بخار آب جوش در فشار اتمسفری به مدت ده دقیقه غوطه وری درمحلول اسید اسکوربیک ppm 200 به مدت ۱۰ دقیقه و نمونه شاهد استفاده شد درمرحله بعد نمونه ها درمحلول ۶۰ درصد ساکارز قرار داده شد هدف از این تحقیق بررسی اثر پیش تیمارهای مختلف برپارامترهای تعادلی آبگیری اسمزی میوه به جهت افزایش کیفیت آن بود دراین بررسی از معادلات ارایه شده توسط آزوارا جهت دفع آب و جذب قند استفاده گردید که توسط ان الگوی انتقال جرم براساس فرایند اسمز بدست آمد مقادیر تعادلی دفع آب و جذب قند پیش بینی شد و براساس زمان های مختلف اسمز WL∞ ، S ، ۱ SG∞ ، S2 محاسبه گردید و مشخص شد اگر شرایط دما و غلظت فرایند اسمزی ثابت باشد مدل پیشنهادی قادر به توصیف سینتیک انتقال جرم درخشک کردن اسمزی به است.