سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین صادقی فرشباف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
مینا عرقچین اهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده عمران، نقشه برداری، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

چکیده:

این تحقیق نتایج آزمایش دو اتصال، تحت بارگذاری دوره ای را ارائه می کند. تیرهای فولادی با مقطع کاهش یافته در بال جزء اتصالاتی هستند که به تازگی برای قاب های با مقاومت خمشی ویژه توسعه یافته اند. دستور کار آزمایش، اتصال با مقطع کاهش یافته در بال تیررا در برابر اتصال خمشی معمولی مخاطب قرار می دهد. این اتصالات مزیت های فراوانی داشته و در آمریکا، ژاپن و اروپا استفاده می شود. این تحقیق زمینه ای برای یادگیری برتری ها و مزیت های این نوع اتصال در برابر اتصال خمشی معمولی است. همچنین مدل های نظری با روش اجزای محدود ایجاد شده است و نتایج با مطالعات آزمایشی بدست آمده از مقاله های دیگر مقایسه شده اند. تجزیه و تحلیل ها نشان داد که اتصالات خمشی معمولی، عملکرد ضعیفی، ناشی از شروع ترک ها در جوش بال تحتانی تیر دارد، در حالی که اتصالات خمشی با مقطع کاهش یافته در بال به ظرفیت دورانی بالای ۰٫۲ . رادیان بدون آسیب دیدگی جوش ها رسید