سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مقاوم سازی و حفظ بناهای ماندگار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکایک خاک و پی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران م
محسن آقا براتی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلپایگان

چکیده:

ستون های سنگی یا شمع های دانه ای غالبا به منظور تسلیح رس های نرم، سیلت ها و ماسه های سیلتی سست دارای ریز دانه مورد استفاده قرار می گیرند. ستون های سنگی یکی از پر کاریرد ترین روش های بهسازی خاک می باشند، را که هزینه اجرایی نسبی کمی دارند، موثرند و به راحتی نصب و اجرا می گردند. بهسازی شالوده ی ساختمان های کم ارتفاع ، مخازن ذخیره ی مایعات ، پایدار سازی خاک ریز ها و شیروانی ها ، پایه های پل و … در ردیف کاربرد های ستون سنگی قرار دارند. از اوایل دهه ی ۹۰ میلادی مسلح سازی ستون سنگی توسط پوشش ژئوسینتتیک ، به عنوان یکی از روش های بهسازی مورد توجه قرار گرفت. به دلیل ضعف عملکرد ستون سنگی غیر مسلح در خاک هاینرم ، در این تحقیق ارزیابی تاثیر مسلح سازی توسط ژئوسینتتیک بر عملکرد ستون سنگی و مقایسه با رفتار ستون سنگی غیر مسلح مورد توجه قرار گرفت. نتایج مطالعات عددی نشان می دهد که ظرفیت باربریو سختی ستون سنگی مسلح شده توسط پوشش سرتاسری ژئوسینتتیکی افزایش می یابد و مدل الاستیسته عنصر مسلح کنندهنقش مهمی را در این افزایش ایفا می کند. از دیگر نتایج انکه ظرفیت باربری ستون سنگی مسلح با ژئو سینتتیک هایی با سختی کمتر ، به میزان بیشتری به مقاومت خاک اطراف وابسته است ضمن انکه با استفاده از روش های عددی، عمق مناسب جهت مسلح سازی ستون سنگی معادل دو برابر قطر ستون بدست آمده است.