سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگلتبار – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
احمد تربتی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه علوم و فنون مازندران

چکیده:

مؤلفه قائم زلزله و تاثیر آن در تحلیل ساختمانها از مدتها پیش مورد توجه محققین و مهندسین طراح قرارداشته است. ولی تا این زمان هنوزملاحظات ناشی از اثر مؤلفه قائم زلزله در طراحی ساختمانها (بجز بصورت جزئی در مورد تیرهای طره)، به صورت دستورالعمل اجرایی کامل درنیامده است. از این رو، این تحقیق به منظور جواب دادن به این سوالها که مؤلفه قائم زلزله بر چه نوع ساختمانهایی و درچه اعضایی اهمیت دارد به صورت مطالعات پارامتریک روی سازه های فولادی قاب خمشی، و در حالت سه بعدی انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مؤلفه قائم زلزله سبب افزایش نیروی طراحی محوری ستونها، لنگر و برش تیرها در سازه می گردد که این افزایش در طبقات آخر سازه نمود بیشتری داردو مؤلفه قائم زلزله تأثیر بیشتری بر سازه های کوتاه نسبت به سازه های بلند دارد.