سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا غلام نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مجتبی اسفندیاری – دانشجوی مهندسی ایمنی صنعتی

چکیده:

امروزه بهره وری مترادف با پیشرفت است بطوریکه اغلب مدیران به دنبال روشی برای ارتقا سطح بهره وری درمجموعه تحت نظر خود هستند به اعتقاد اغلب کارشناسان نیروی انسانی محور اصلی بهره وری سازمان تلقی میشود هدف این مطالعه این است که رعایت اصول ایمنی و بهداشتی حرفه ای تاچه اندازه درافزایش بهره وری و ارزش افزوده واحدهای صنعتی عمرانی و خدماتی تاثیر گذار است با درنظر گرفتن شاخصهای مهم دربهره وری سازمانی پرسشنامه ای تهیه ودراختیار واحدهای مختلف صنعتی عمرانی تولیدی و خدماتی کشور قرارگرفت باتجزیه و تحلیل پاسخ های ارایه شده و به کمک نرم افزار های SPSS Excel 2010 Statistics 17.0 درصدد تعیین نقش فعالیت های ایمنی درارتقا بهره وری سازمانی برآمدیم