سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

نرجس فرامرزی – دانشگاه پیام نورواحد کلات

چکیده:

جدیدترین مطالعات صورت گرفته درسال ۲۰۱۲ به نقش و اهمیت کارافرینی درسازمان ها و جوامع امروزی دلالت دارد مطالعه روحیه کارافرینی مخصوصا دردانشگاه ها و مراکز اموزش عالی دارای مزایای متعددی می باشد ابتدا رشد و بهبود وضعیت اقتصادی و سپس ایجاد تفکر کارافرینی درسازمان ها و ادارات که این امرباعث ایجادذهن نوآور و خلاق برای آنها می باشد محقق به برخی ازمولفه های اصلی و تاثیر گذاربرکارافرینی دانشجویان فارغ التحصیل رشته های مدیریت نوآوری ریسک پذیری اعتماد به نفس مقاومت دربرابر ابهامات و کسب موفقیت پرداخته است دراین تحقیق از الگوی علی استفاده شده و تحقیق موردنظر کاربردی می باشد جامعه آماری دانشجویان فارغ التحصیل رشته های مدیریت دردانشگاه های دولتی و ازاد می باشند که تعداد آنها درحدود ۱۲۰۰ نفر بوده اند و محقق با توجه به بررسی صورت گرفته تعداد ۲۵۰نفر از این فارغ التحصیلان را به عنوان نمونه آماری درنظر گرفته است روش نمونه گیری دراین تحقیق نمونه گیری تصادفی می باشد ابزار گرداوری داده های تحقیق پرسشنامه استاندارد شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل میباشد.