سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید میرزا محمدی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد جدیدی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سوخت ارزان با یارانه ی زیاد که سال هاست در اختیار مصرف کنندگان بخش حمل و نقل قرار دارد، از عوامل تاثیرگذار بر ترافیک و آلودگی هوای شهر تهران است. با توجه به طرح تحول اقتصادی که حذف یارانه های انرژی را نیز در دستور کار دارد، در تحقیق حاضر اثرات ناشی از افزایش قیمت بنزین طی دوسناریوی گوناگون بر ترافیک و متغیرهای مربوطه بررسی می گردد. بدین صورت که ابتدا یک مدل پویایی های سیستم بر مبنای متغیرهای مهم ترافیک و حمل و نقل مسافر درون شهری ایجاد می شود، سپس قیمت نهایی بنزین در سال ۹۳ که سال پایانی طرح هدفمندی می باشد،بر اساس روند قیمت جهانی نفت پیش بینی شده آن گاه بر طبق این دوسناریو قیمت بنزین به طور سالانه به سمت قیمت نهایی در سال ۹۳ افزایش داده می شود. نتایج شبیه سازی نشان از کاهش کوتاه مدت در حجم ترافیک به واسطه ی افزایش قیمت حامل بنزین دارد که به سبب روند افزایشی تقاضا و تولید خودرو ترافیک خیلی زود به حالت اول باز می گردد.