سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عباس بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
رضا ولی ا… پور – استادیار موسسه تحقیقات کشاورزی و منابعطبیعی مازندران
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه تحقیقات اصلاح بذرکرج
سبحان محضری –

چکیده:

به منظورارزیابی تاثیربکارگیری علف کشهای مختلف برخصوصیات زراعی تریتیکاله آزمایشی بصورت فاکتوریل با چهارتکرار درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درمزرعه ایستگاه تحقیقات بایکلاء نکا درسال ۱۳۸۹ اجرا گردید تیمارها در۱۷سطح شامل آپیروس آتلانتیس توتال پنتر شوالیه تاپیک آکسیال جدید ایلوکسان تراکسوس پوماسوپر گراسپ آونج سافیکس بی دبلیو شاهدوجین دستی شاهد بدون مدیریت تعدادتکرار این تیمار سه برابر سایرتیمارهاست درهربلوک سه تکرار درمجموع ۱۲تکرار بود نتایج حاصل از نمونه برداریها نشان داد که تیمار مصرف علف کش سافیکس با داشتن کمترین طول سنبله و تعداددانه درسنبلچه درپایین ترین گروه آماری قرارگرفته و به همراه تیمار عدم وجین و مصرف علف کش تراکسوس کمترین عملکرد دانه تولیدی را دارا بودند درمقابل درتیمار مصرف آپیروس به همراه وجین کامل بیشترین عملکرد دانه را شاهد بودیم