سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین سمینار مدیریت مصرف انرژی ویژه صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بابک کاشانی زاده – وزارت نیرو،شرکت سایپا دیزل
وحید رسولی دیسفانی – وزارت نیرو،شرکت سایپا دیزل
علی شاهمیری – وزارت نیرو،شرکت سایپا دیزل
مجید شهرجردی – وزارت نیرو،شرکت سایپا دیزل

چکیده:

با توجه به گسترش روز افزون تقاضای انرژی و بهخصوص مصرف انرژی الکتریکی به واسطه سهولت تبدیل آن،تامین برق مطمئن به یکی از ضروریات و دغدغههای مصرفکنندگان تبدیل شده است. شاید اختلاف ۱۰۰ برابریهزینه برق و ارزش قطع آن باعث شده تا عرصه برای ورود به تامین مستقل برق، توسعه یافته و به یکی از بزرگترین بازارهای تجاری حوزه انرژی بدل شود. با گسترش رقابت بین تولیدکنندگان مولدهای الکتریکی، کیفیتو خدمات ارائه اینگونه محصولات ارتقاء و هزینههای اولیه نصب این واحدها به شدت کاهش پیدا کرده تا جایی که امروزه احداث این واحدها توجیه پذیر و با توجه به هزینه خاموشی شبکه به شدت مورد توجه مصرف کنندگانقرار گرفته است. تولید برق با استفاده از مولدهای کوچک در محل مصرف باعث حذف هزینههای هنگفت انتقال شده و تلفات ناشی از انتقال انرژی از محل تولید تا محل مصرف را کاهش میدهد لذا بهرهبرداران شبکه برق نیز ازترویج تولید مستقل برق حمایت مینمایند. بر اساس مقررات ۱ به مولدهای تولید برق با ظرفیت (حداکثر) ۲۵ مگاوات که قابلیت اتصال در شبکه توزیع رادارند، تولید پراکنده(Distributed Generation گفته میشود. نصب این مولدها در محل مصرف علاوه بر مزایای ارزنده برای مصرفکننده، وی را به عنوان مولد خود تامین در شبکه برق معرفی مینماید.انواع متفاوتی از مولدهای تولید برق وجود دارد که بر اساس نحوه انتقال انرژی حرارتی، سیستم های مکانیکی و حتی نوع سوخت مصرفی طبقهبندی میشوند که از حیث نوع مصرف سوخت دو نوع گازسوز و گازوییلسوزبسیار مورد استفاده است. موتورهای گازوئیل سوز بواسطه هزینه تعمیر و نگهداری بالا کمتر بصورت دائمکار مورد استفاده بوده و عملاً به عنوان مولدهای پشتیبان یا اضطراری مورد استفاده است. موتورهای گازسوز بواسطه مزایایی از قبیل مخازن شناخته شده گاز طبیعی دنیا در ایران، کاهش هزینههای سوخت، نگهداری و تعمیر، راندمان بالاتر وامکان استفاده دائم از مولد بسیار مورد توجه قرارگرفتهاند. این موضوع باعث برنامهریزی در توسعه اینگونه مولدها بخصوص با توجه به مزایای آن برای شبکههای برق شده است. با این وجود مسائلی نظیر شکست ساختار سنتیبهرهبرداری از شبکههای توزیع و نیز تغییر سیستمهای حفاظتی این شبکهها باعث شده تا اتصال به شبکه این مولدها به عنوان یک دغدغه در بخش توزیع همواره مطرح باشد. در این مقاله سعی برآن است تا با استفاده از استانداردهای ارائه شده و نیز توانایی بهرهبرداری از مولد در یک شبکه نمونه نحوه اتصال به شبکه مطرح و نسبتبه معرفی پارامترهای مورد نیاز برای سیستمهای پشتیبان اقدام گردد. بر این اساس در مطالعه حاضر سعی شده تا بخشی از این موارد با هدف بررسی تاثیر مولد روی شبکه توزیع ارزیابی گردد.