سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مبینا موذنی – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
حمیدرضا پاکزاد – استادیار، گروه زمین شناسی، دانشگاه اصفهان
امیرحسین صادقپور – مربی، دانشگاه کاشان و دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

با توجه به وجود سنگ های با منشا آهکی در برخی مناطق، آبرفت های آن منطقه دارای ذرات ناخالصی طبیعی آهکی بوده که بعضا به صورت دانه های سفید رنگ همراه خاک نمود پیدا می کنند. در پروژه های سازه های آبی، امکان استفاده از این خاک ها که در آن آهک طبیعی موجود به عنوان جزئی از ساختمان خاک می باشد با شک و تردید همراه است. در تحقیق حاضر نمونه هایی از خاک های ریزدانه ی حاوی مقادیر متفاوت آهک طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. این نمونه ها مربوط به محدوده ی مطالعاتی سد چشمه زنه در فاصله بیست کیلومتری جنوب غربی شهرکرد می باشد و حاوی حدود ۸۳ تا ۱۵ درصد آهک طبیعی است. در این مطالعات ضمن تعیین خصوصیات مهندسی نمونه های مذکور، روند تغییر این خصوصیات با افزایش میزان آهک طبیعی موجود در نمونه ها و همچنین تاثیر کانی های رسی برروی این تغییرات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عملکرد آهک طبیعی موجود درخاک با عملکرد آهک شکفته مخلوط شده با رس ها تفاوت بسیار زیادی دارد. همچنین بررسی کلی نتایج نشان می دهد که استفاده از نمونه های مورد بحث که حاوی مقادیری آهک طبیعی هستند در سازه های آبی نظیر هسته سد ها با مشکل حادی همراه نمی باشد