سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیار دانشگاه
مرتضی طلوعی – دانشجوی کارشناسی عمران
سامان کردزاده – دانشجوی کارشناسی عمران

چکیده:

دراینم قاله تاثیر علائم ترافیکی بربهبود رفتار رانندگان وکمک آن به افزایش ایمنی عابرین پیاده به ویژه دانش آموزان بررسی شده و علاوه برآن یک برنامه آموزش ایمنی برایتعدادی از دانش آموزان دربخشی ازمناطق تهران بزرگ اجرا و نتایج تاثیر آن مورد ارزیابی قرارخواهدگرفت علائم ترافیکی مورد بررسی دراین پژوهش شامل حق تقدم عابر پیاده اعم از تابلو چراغ یا خط کشی خیابان بوده که براساس بررسی و مشاهده دانش آموزان و رفتار رانندگان قبل و بعد از نصب تابلوی حق تقدم و نیز با توجه به یک برنامه آموزش ایمنی عابرپیاده که به منظور مشاهده رفتار منظم دانش آموزان هنگام عبور از عرض خیابان مقابل مدرصه اجرا میگردد ملاحظه گردید که دراثر این اقدامات مجموع تخلفات عابرین دانش اموزان درمدت کوتاهی پس از آموزش ایمنی کاهش چشمگیری داشته که این موضوع تا ماه ها پایدار بوده است.