سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مژگان کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک
حمیدرضا متین فر – استادیار دانشگاه لرستان

چکیده:

یکی از مشکلاتی که بشراز آغاز زراعت برروی زمین با آن مواجه بودهاست فرسایش سریع خاک ها می باشد فرسایش خاک یک خطر جدی درحوضه آبریز می باشد و تولید محصول و ظرفیت نگهداری آب درخاک را کاهش میدهد و هر دوی این تاثیرات بطور مستقیم و غیرمستقیم باعث آلودگی آب میشود این مشکل دراقلیم حاره ای نیمه خشک و معتدل حداکثر است و این نگرانی از لحاظ زیست محیطی رو به رشد است این مشکل درایران نیز که بخش وسیع ان را کویرها دربرگرفته اند وخاک از پوشش مناسبی برخوردار نیست بسیاربارز و چشمگیر است درمناطق مرطوب پوشش گیاهی زیاد عامل حفظ خاک است فرایند فرسایش خاک و سیل خیزی حوضه آبخیز ازجمله مشکلاتی است که حوضه آبخیز را همواره درمعرض خطر قرار میدهد با اعمال مدیریت های صحیح و به جا درمنابع طبیعی و شیوه های کشاورزی می توان تاحدزیادی از فرسایش جلوگیری کرد.