سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
الناز میلانی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
الهه منصوری – دانشجوی کارشناس ارشد
لادن نوربخش – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

مروزه شناسایی منابع طبیعی نوین حاوی انواع ترکیبات پری بیوتیک بطور گسترده مورد توجه محققین واقع شده است این پژوهش با هدف ارزیابی خصوصیات پری بیوتیکی پلی فروکتان های استخراج شده از غده سیب زمینی ترشی JA-Fr صورتگرفت فروکتوالیگوساکاریدها از غده سیب زمینی ترشی استخراج و تاثیر پری بیوتیکی آن در غلظت های ۰/۵و۱و۲و۳ درصد وزنی حجمی برزنده مانی و فعالیت باکتریهای پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بررسی گردید همچنین اثر افزایش این ترکیبات به محیط با اینولین استاندارد (HP-Inulin مقایسه شد بررسی نتایج نشان داد که پلی فروکتان سیب زمینی ترشی موجب افزایش رشد سوی ی پروبیوتیک نسبت به نمونه کنترل گردیده و پتانسیل لازم برای استفاده به عنوان یکترکیب پری بیوتیک را داراست میزان بقای باکتری در غلظت های مختلف از JA-Fr متفاوت بود هرچنداین اختلاف معنی دار ارزیابی نشد .(p <0.05 و ph درطول ۴۸ ساعت اینکوباسیون کاهش یافت و روند تغییرات آن درهر دو محیط مشابه بود.