سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه اسمعیلی راد – دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
شباب جهان بین – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
محسن شفیعی – دانش آموخته علوم محیط زیست – ارزیابی محیط زیست – دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

توسعه پایدار فرآیندی است که خروجی آن اقتصادی بهینه، محیط زیست پاک و استقرار عدالت اجتماعی می باشد و مهمترین رکن این فرآیند جامعه است. ایران با داشتن آثار باستانی بسیار زیاد، بهره گیری از یک سرزمین با تنوع اقلیم و همچنین قدمت نهاد اجتماعی خانواده ایرانی با فرهنگ و سنن مناطق مختلف از بزرگان صنعت توریسم جهان به شمار می آید. ضرورت انجام این مطالعه بررسی تاثیرات مثبت صنعت توریسم در حفظ فرهنگ خانواده های ایرانی و ارایه به نسل حاضر و آیندگان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامهDelphi خبرگان) استفاده شداز نتایج حاصله از پرسشنامه خبرگان، بارزترین تاثیر مثبت توسعه صنعت توریسم بر روی اجتماع و در راس آن خانواده های ایرانی این است که توریسم امکان آشنایی مردم کشور با نحوه زندگی سایر اقوام ایرانی را مهیا می کند. در انتها راهکارهای مدیریتی موثر در جهت مدیریت بهینه صنعت توریسم کشور برای نیل به محیط زیست پاک و فرهنگ پایا ارائه گردید