سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد صمیمی نمین – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه زنجان

چکیده:

معادن و صنایع معدنی به دلیل داشتن اثرات تخریبی گوناگون و گسترده بر محیط زیست، نیازمند توجه ویژه ای هستند. برخی از این اثرات عبارتند از: تولید زه آب های اسیدی، فرسایش و تخریب ساختار خاک منطقه، نشست در سطح زمین، از دست دادن تنوع زیستی محل، آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی توسط مواد شیمیایی، آلودگی هوا و نظایر آن. لازمه پیش گیری و کنترل این آلودگی ها، به کارگیری الگویی برای ارزیابی کمی تاثیرات زیست محیطی است. در این راستا توسعه الگویی برای ارزیابی تاثیرات زیست محیطی پروژه های معدنی در مرحله امکان سنجی ضروری به نظر می رسد. با به کارگیری این الگو می توان تاثیرات زیست محیطی پروژه های معدنی را به موقع پیش بینی و کنترل کرد. در این مقاله تلفیقی از روش های فولچی و دورسنجی برای پیش بینی تاثیر زیست محیطی پروژه های معدنی در مرحله امکان سنجی، پیشنهاد شده است. در انتها، پروژه شماره سه سنگ آهن گل گهر به عنوان مطالعه موردی انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفته است.