سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سید علی اکبر احمدی – استادیار دانشگاه پیام نور
بهروز جلیلوند – مدیر منابع انسانی شرکت هپکو

چکیده:

سازمانهای سرآمد و متعالی، ماموریت و دورنمای خود را از طریق بوجود آوردن یک استراتژی متمرکز بر منافع ذینفعان و با در نظر گرفتن بازار و بخشی از بازار که در آن فعالیت دارند، محقق می کنند. این سازمانها بصورت پیوسته و فراگیر، نتایج مرتبط با مشتریان و شاخص های سنجش میزان رضایت ایشان از کیفیت ارائه محصولات و خدمات خود را اندازه گیری و به آن دست پیدا میکنند. با توجه به این موارد، پژوهش حاضر نیز با پرداختن به ارزیابی بکارگیری مدل تعالی سازمانی در حوزه منابع انسانی درصدد هر چه روشن تر ساختن عناصری از مدل EFQM است تا به درک زوایای پنهان آن کمک کرده و دورنمای تعالی سازمان را ترسیم نماید. در این تحقیق که برای نخستین بار در شرکت هپکو انجام شده است، قصد ارزیابی تاثیرات بکارگیری مدل تعالی سازمانی در حوزه منابع انسانی در شرکت بوده، لذا در این پژوهش از فرضیات متفاوتی جهت تحقیق یاری جستیم.