سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس توانبخشی رباتیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه قربانی – دانشجوی کارشناسی مهندسی IT
فرنوش قمی – کارشناس مهندسی کامپیوتر نرم افزار
محسن فشارکی – استاددانشگاه پیام نورگرمسار

چکیده:

افراد معلول نیاز به استفاده از صندلی چرخ دار دارند اما چگونگی استفاده از صندلی چرخ دار با توجه به اینکه کاربر حرفه ای هستند یا مبتدی درانجام فعالیت هایشان تاثیر دارد. هدف ارزیابی تاثیر آموزش در کاربران صندلی چرخ دار الکتریکی است. در اینجا به خلاصه ِی شرح تحقیقی عملی از مقایسه ی استراتژی های کنترل جوی استیک و عملکرد آن، طی انجام وظایف رانندگی استاندارد بین گروهی از ۱۰ کاربر متخصص و ۱۳ کاربر تازه کار صندلی چر خ دار پرداخته شده است. داده ها از کنترل کننده ی جوی استیک بر روی سیستم ثبت داده ها جمع آوری شدند. از بررسی مطالعات و آزمایش های انجام شده و تمرکز بر روی تاثیر جوی استیک در این ارزیابی نتیجه گرفتیم که، مهارت های رانندگی گروه متخصص با گروه تازه کار، در انجام وظایف ساده تر قابل مقایسه است. با این حال، در انجام وظایف سخت تر و در فضایی محدود، گروه متخصص به حرکات کمتر جوی استیک برای اتمام کار نیاز داشتند. حتی در برخی موارد، حرفه ای ها وظایف را تقریبا در نیمی از زمان با توجه به گروه تازه کار به پایان رساندند. بنابراین، برای استفاده از صندلی چرخ دار الکتریکی، در مکان هایی با فضایی محدود، سطح مهارت بیشتری برای انجام موثر وظایف نیازمند است. تجزیه و تحلیل کنترل جوی استیک باعث می شود، مشاهده ی تفاوت بین کاربران حرفه ای صندلی چرخ دار و افراد تازه کار درانجام انواع وظایف رانندگی امکان پذیر شود. براساس این یافته ها، به نظر می رسد که استفاده از تجزیه و تحلیل سیگنال های جوی استیک، به منزله ی یک ابزار عینی برای اندازه گیری مهارت های رانندگی صندلی چرخ دار الکتریکی است.