سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

قاسم جوادی – دانشجویکارشناسی ارشد سیستم های اطلاعات مکانی
محمد طالعی – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

طی چنددهه گذشته توسعه اختلاط کاربری تبدیل به یک الگو برنامه ریزی مهم درجهان شده است و به سبب مزایایی اجتماعی اقتصادی و محیطی که دارد مورد استقبال قرارگرفته است دراین زمینه سیستم اطلاعات مکانی به علت دارا بودن قابلیت تجزیه و تحلیل بالا درحل مسائل مکانی می تواند به کمک گرفته شود و تلفیق ان با الگوریتم های مدلسازی شهری و مفاهیم و تئوری های اختلاط کاربری می تواند کمک زیادی در توسعه و فهم درست این مفهوم جدید و نوپا داشته باشد دراین مقاله به کمک سیستم اطلاعات مکانی و یک مدل توسعه یافته اختلاط کاربری یک ارزیابی به منظور تعیین میزان تحقق اختلاط کاربری روی بخشی از نواحی یک دو و سه از منطقه هفت شهرتهران انجام شد نتایج برای سه کاربری اصلی مسکونی اداری و تجاری نشان داد که درسطح افق میزان اختلاط کاربری های مسکونی و تجاری بالاست و این میزان برای اختلاط مسکونی و اداری پایین و حدود ۲ درصد مساحت کل منطقه موردمطالعه است و دربعد قائم و اشتراک مکانی هم به ترتیب ۹ و ۶ درصد از کل تعدادقطعات ساختمانی دارای اختلاط این سه کاربری میب اشند.