سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

شهریار افندی زاده – دانشیار دانشگاه
علیرضا ناصری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه آ

چکیده:

امروزه برای کاهش تراکم ترافیک شبکه های آزادراهی و بزرگراهی، با توجه به محدودیت های منابع مالی، زمین و حریم راه در دسترس و مبانی توسعه پایدار، به جای توسعه زیرساخت های جاده ای تأکید بربهینه سازی استفاده از امکانات موجود با استفاده از روش های مدیریت سیستم های حمل و نقل TSM) می باشد.یکی از این روشهای مدیریتی کنترل رمپ می باشد که در آن نرخ جریان ورودی از رمپ به تسهیلات بزرگراهی با استفاده از یک چراغ راهنمایی کنترل می شود و برای بهینه سازی این نرخ جریان از الگوریتم های مختلفی استفاده می شود. در این مقاله با هدف ارزیابی تأثیر کنترل رمپ ورودی اشرفی اصفهانی بر زمان تأخیر بزرگراه همت، به برداشت حجم جریان شبکه در ساعت اوج ترافیکو کالیبراسیون و اعتبارسنجی نرم افزار شبیه سازی میکروسکوپیک TSS Aimsun 6.1 طی مطالعات میدانی پرداخته شده و در انتها نتایج تحلیل و ارزیابی گزینه ها به صورت نمودار و مدل رگرسیونی ارائه و الگوریتم کنترل رمپ ALINEA با درصد اشغال مطلوب ۵۰ % به عنوان گزینه برتر تعیین شده است