سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر باقری فرد – کارشناسارشد مهندسی عمران-آب،کارشناس واحد مطالعات و طراحی شرکت مهندس

چکیده:

زیباسازی شهر همواره در بین کارشناسان مسائل شهری از دو بعد کارکردی و بصری مورد مطالعه قرار می گیرد. بعد کارکردی به جنبههای عملکردی عناصر محیط و بعد بصری نیز به مقوله رنگ، فرم و ترکیب فضا و محیط می پردازد. بعد عملکردی عناصر، المان، مبلمان و طراحی-های منظر شهری بیشتر با جسم شهروندان تاثیر گذار است. بنابر این محیطی زیبا است که انسان در آن هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی احساسآرامش و راحتی نماید. رودخانه کارون به عنوان نماد شهر اهواز از دیرباز از اهمیت ویژهای برای کارشناسان مسائل شهری برخوردار بوده است. به- همین منظور طرح احداث سیستم سازه فواره شناور بر روی بستر رودخانه مطرح گردید. از آنجایی که رودخانه کارون دارای فیزیوگرافی و مورفولوژی فعال است انتخاب مکان احداث سازه شناور بهجهت پایداری و تأمین آب مورد نیاز آن منوط به شناخت کاملی از مورفولوژی رودخانه در بازه شهر اهواز میباشد. پس از بررسی گزینههای متفاوت، اجرای این سیستم شناور در حدفاصل پل هشتم(کابلی) و پل پنجم پیشنهاد گردید.