سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا توکلی – استادیار دانشکدهعمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن باقری – کارشناس ارشد خاک و پی

چکیده:

ایجاد روانگرایی در نهشته های ماسه ای سست اشباع که تحت ارتعاشات ناشی از زلزله قرار میگیرند می تواند سبب خسارتهای قابل توجهی در سازه ها شود روشهای مختلفی جهت کاهش خسارات وارده به سازه ها وجود دارد که از جمله آن در نظر گرفتن یک لایه از خاک غیرروانگرا برروی خاک قابل روانگرا می باشد در این مقاله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی الاستوپلاستیک دو بعدی و بوسیله نرم افزار تفاضل محدود FLAC مبتنی بر روش تنش موثر تاثیر لایه غیرروانگرا درکاهش پتانسیل روانگرایی لایه زیرین بررسی شده است. نهشته ماسه ای سست تحت ارتعاشات زلزله بم با حداکثر دامنه شتاب مختلف قرار گرفته است.