سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

رضا تهرانی – دانشیار مدیریت، دانشگاه تهران
سیدمحمد هاشمی نژاد – دانشجویان دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران
محسن صیقلی –
سیدبابک ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

بکارگیری سیستم های گوناگون کنترل کیفیت در کشور و علاقمندی بسیاری از شرکتهای تولیدی و خدماتی در زمینه برقراری این گونه سیستم ها و دریافت گواهینامه های معتبر کیفی جهت بالابردنسطح کیفی محصولات و دریافت سهم بیشتری از بازار این موضوع در کشورمان مورد توجه ویژه قرارگرفته است. در این بین سیستم تضمین کیفیت استاندارد بی نالمللی ایزو ۹۰۰۰ ، بیشترین کاربرد را بهخود اختصاص داده است. در این مقاله اثربخشی استقرار این استاندارد بین المللی را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور شرکت های دارنده اینگواهینامه استاندارد را مشخص نموده و برای هریک شرکتی ه مخوان برای مقایسه انتخاب کرده و تأثیر استقرار این سیستم مدیریتی را در سه شاخص رشد فروش، حاشیه سود و سود هر سهم بررسی نمودیم.اطلاعات بدست آمده از مشاهدات زوجی نشان داد که اخذ گواهینامه ایزو ۹۰۰۰ فقط توانسته است بر مقدار رشد فروش تأثیر داشته باشد و بر شاخ صهای حاشیه سود و سود هر سهم تاثیر معناداری نداشته است